powrót

Białostockie Muzuem Wsi – Jurowce

Warsztaty dla dzieci.

 – Jak to ze lnem było                                – O sztuce drzeworytu

 – O pożytkach z gliny płynących            – Bez mydła i proszku

 – Świat wiejskiego dziecka                      – Od ziarna do chleba

 – Kto ma pszczoły, ten ma miód            – W wiejskiej kuźni

 – Zioła z wiejskiej zagrody

– Woskiem malowane – pisanki wielkanocne (marzec – kwiecień)

             Białostockie Muzeum Wsi oferuje lekcje muzealne o zróżnicowanej tematyce związanej z dawnym gospodarstwem wiejskim, z pracami domowymi, rzemiosłem, sztuką, ze zwyczajami i obrzędowością ludową. Oferta lekcji muzealnych skierowana jest przede wszystkim do szkół podstawowych i gimnazjów. Zajęcia trwają ok. 45 minut.

PROGRAM RAMOWY:

  • zbiórka i wyjazd sprzed szkoły w godzinach porannych
  • zwiedzanie z przewodnikiem Białostockiego Muzeum Wsi oraz wybrane warsztaty
  • ognisko (kiełbaski we własnym zakresie)
  • powrót na miejsce zbiórki w godzinach popołudniowych

cena:    43 zł/os.   (kalkulacja dla grupy 45 os. + 3 opiekunów)  + 6zł/os. z każdą wybraną lekcję muzealną (warsztat)

CENA ZAWIERA:

  •  transport autokarem, opłaty parkingowe
  • zwiedzanie Muzeum Wsi z przewodnikiem
  • ognisko (kiełbasa we własnym zakresie)
  • ubezpieczenie NNW
  • opiekę pilota wycieczki podczas trwania całej wycieczki
  • udział 3 opiekunów bezpłatnie

Uwaga:  warsztaty odbywają się w grupach do 30 osób. Podział dzieci na 2 grupy warsztatowe o różnej tematyce.

 

TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH:

1. Jak to ze lnem było

Tkactwo ludowe. Cykl prac związanych z wyrobem tkanin samodziałowych. Narzędzia i techniki tkackie. Pokaz  międlenia i tarcia lnu, trzepania i czesania włókna, przędzenia na wrzecionie i na kołowrotku, motania, nawijania szpulek, cewek itd. Samodzielne przygotowanie tkanin na ramie tkackiej.

Czas: 45 min

http://bialostockiemuzeumwsi.pl/images/stories/2012/oferta_edukacyjna/c%2004423.jpg  http://bialostockiemuzeumwsi.pl/images/stories/2012/oferta_edukacyjna/img_2653.jpg

2. O pożytkach z gliny płynących

Garncarstwo ludowe. Omówienie i pokaz procesu obróbki gliny, technik wyrobu naczyń, sposobów wypalania ceramiki, form i przeznaczenia naczyń glinianych. Samodzielne lepienie naczyń z wałków glinianych.

Miejsce: remiza z Rudki i ekspozycja „O pożytkach z gliny płynących” 

Czas: 45 min

Odbiorcy: lekcja skierowana jest do wszystkich grup wiekowych

http://bialostockiemuzeumwsi.pl/images/stories/2012/oferta_edukacyjna/archiwum%20bmwsi.jpg  http://bialostockiemuzeumwsi.pl/images/stories/2012/oferta_edukacyjna/027.jpg

3. Woskiem malowane – pisanki wielkanocne (marzec – kwiecień)

Najstarsze pisanki w Polsce i na świecie. Omówienie symboliki pisanki. Zapoznanie z narzędziami oraz technikami zdobienia jajek znanymi na Podlasiu (batik lejkowy i szpilkowy). Barwniki roślinne używane do farbowania jaj. Samodzielne wykonanie pisanek.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest przyniesienie przez uczniów ugotowanych jajek (przynajmniej 2 jajka na osobę).

Miejsce: chałupa z Pieczysk

Czas: 45 min

Uczestnicy zajęć: starsze przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

http://bialostockiemuzeumwsi.pl/images/stories/2012/oferta_edukacyjna/c%2001293.jpg  http://bialostockiemuzeumwsi.pl/images/stories/2012/oferta_edukacyjna/c%2003395.jpg

4. O sztuce drzeworytu

Drzeworyt ludowy. Omówienie i pokaz techniki drzeworytniczej. Rodzaje matryc i techniki ich wykonania. Praca własna przy wykonaniu matryc i odbitek drzeworytniczych.

Miejsce: chałupa z Pieczysk

Czas: 45 min

Odbiorcy: lekcja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

5. Świat wiejskiego dziecka.  

Celem zajęć jest przybliżenie dzieciom sytuacji wiejskiego dziecka w jego naturalnym otoczeniu. Zajęcia przybliżą tematykę związaną ze sprzętami i przedmiotami towarzyszącymi dzieciom od najmłodszych lat. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jakie prace były domeną dzieci, poznają ulubione zabawy i związane z nimi akcesoria oraz poczują klimat dawnej szkoły.

Miejsce: chałupa z Dąbrowy – Moczydły, w której znajduje się wystawa o tym samym tytule, będąca tłem do zajęć

Czas: 45 min

Odbiorcy: lekcja przeznaczona jest dla klas I – IV

http://bialostockiemuzeumwsi.pl/images/stories/2012/oferta_edukacyjna/c%2002598.jpg  image1065

6. Od ziarna do chleba

Zajęcia dotyczą tradycyjnych technik przetwarzania ziarna m.in. zostaną zaprezentowane rodzaje młynów, żaren i stęp oraz sprzętów gospodarskich wykorzystywanych do przygotowania ciasta na chleb. Uczestnicy wysłuchają opowieści o tradycyjnym wypieku chleba, przesądach i wierzeniach z nim związanych. Na zakończenie zajęć proponujemy wypiek podpłomyków na piecu.
Lekcja nie przewiduje wypieku chleba!

Miejsce: chałupa z Pieczysk oraz ekspozycja „Sochy, sierpy, stępy…, czyli o niegdysiejszym gospodarstwie”

Czas: min. 60 minut

Odbiorcy: lekcja skierowana jest do wszystkich grup wiekowych

http://bialostockiemuzeumwsi.pl/images/stories/2012/oferta_edukacyjna/c%2004403.jpg  http://bialostockiemuzeumwsi.pl/images/stories/2012/oferta_edukacyjna/c%2004404.jpg

7. Bez mydła i proszku

Zajęcia dotyczą higieny w dawnym gospodarstwie wiejskim. Uczestnicy poznają najprostsze metody prania przy użyciu kijanki, pranie w balii na tarze, pranie w pralkach ręcznych i w pralce „Franii” oraz wyżymanie tkanin. Ponadto poznają żelazko na węgiel i z duszą, a także prasowanie za pomocą maglownicy i magla.

Miejsce: chałupa z Pieczysk

Czas: 45 min

Odbiorcy: lekcja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów

http://bialostockiemuzeumwsi.pl/images/stories/2012/oferta_edukacyjna/pranie%201.jpg  http://bialostockiemuzeumwsi.pl/images/stories/2012/oferta_edukacyjna/pranie%203.jpg

8. Kto ma pszczoły, ten ma miód

Pszczelarstwo. Prace w pasiece, techniki uzyskiwania miodu i innych produktów pszczelich.
Prezentacja prac i narzędzi pszczelarskich. Cykl rozwojowy pszczół. Budowa i rodzaje uli. Prace w pasiece – odsklepianie, wirowanie ramek z plastrami i in. Samodzielne wytapianie wosku, wyrób świec i figurek woskowych.

Miejsce: chałupa z Pieczysk oraz ekspozycja „Pszczelarstwo w gospodarstwie wiejskim na Podlasiu”

Czas: 45 min

Odbiorcy: lekcja skierowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

http://bialostockiemuzeumwsi.pl/images/stories/2012/oferta_edukacyjna/c%2000685.jpg

9. W wiejskiej kuźni

Kowalstwo – profesja obecnie należąca do tzw. „ginących zawodów”, dawniej niezwykle popularna w miasteczkach i na wsiach. Wszystkich zainteresowanych tajnikami pracy kowala, zaciekawionych procesem formowania przedmiotów z żelaza, zapraszamy na lekcję dotyczącą wyposażenia kuźni, pracy kowala, przesądów i zwyczajów związanych z pracą tego rzemieślnika.

Miejsce: kuźnia z Gródka
Czas: 45 minut
Odbiorcy: lekcja skierowana jest do wszystkich grup wiekowych
Możliwe jest zamówienie pokazu do 20 minut dla grupy zorganizowanej. Szczegóły do uzgodnienia.

p9021657  p9021776

10.  Zioła z wiejskiej zagrody

Wszystkich, których interesuje wykorzystanie ziół w medycynie ludowej, poznawanie sposobów wzbogacania smaku potraw, zapraszamy na lekcję muzealną do skansenu. W ramach zajęć uczestnicy poznają historię ziołolecznictwa, nauczą się sposobów pozyskiwania, suszenia i przechowywania ziół. Ponadto nauczą się rozpoznawania gatunków roślin leczniczych, a także zwiedzą przydomowe ogródki wiejskie: ziołowe, warzywne, kwiatowe.

Miejsce: Przydomowe ogródki koło chałup z Dąbrowy-Moczydły, Tymianki-Bucie
Czas: 45 minut
Odbiorcy: lekcja skierowana jest do wszystkich grup wiekowych

ziola

 

powrót do góry